Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


76. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 13. 1. 2014


č. 26/RMČ/2014


ke Komunitnímu plánu Zdravé MČ Praha 14 na období 2014 - 2015Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


vyhodnocení Komunitního plánu Zdravé MČ Praha 14 na období 2012 - 2013 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení


II. s c h v a l u j e


Plán zlepšování na rok 2014 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


III. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městské části Praha 14


schválit Komunitní plán Zdravé MČ Praha 14 na období 2014 - 2015 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení


IV. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


předložit Komunitní plán Zdravé MČ Praha 14 na období 2014 - 2015 na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 28. 1. 2014


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OSPK