Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


76. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 13. 1. 2014


č. 27/RMČ/2014


k aktualizaci Komunitního plánu sociálních služeb na území MČ Praha 14 na období 2014 - 2016Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


doporučení vyplývající ze zápisu z 11. jednání Komise pro komunitní plánování dne 4. 12. 2013 (příloha č. 1)


II. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městské části Praha 14


schválit aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb na území městské části Praha 14 na období 2014 - 2016 dle přílohy č. 2


III. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit návrh aktualizovaného Komunitního plánu sociálních služeb na území MČ Praha 14 na období 2014 - 2016 (příloha č. 2) na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 28. 1. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSVZ, KS OSPK