Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


76. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 13. 1. 2014


č. 2/RMČ/2014


k návrhu na 23. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2013Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


23. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2013

schválený rozpočet

příjmy 206.238,00 tis. Kč

výdaje 286.005,20 tis. Kč

financování 79.767,20 tis. Kč

rozpočet po 22. rozpočtovém opatření k 17. 12. 2013

příjmy 276.618,90 tis. Kč

výdaje 316.177,80 tis. Kč

financování 39.558,90 tis. Kč


rozpočet po 23. rozpočtovém opatření k 8. 1. 2014

příjmy 280.745,90 tis. Kč

výdaje 320.304,80 tis. Kč

financování 39.558,90 tis. Kč


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 28. 1. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ