Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


76. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 13. 1. 2014


č. 30/RMČ/2014


k informaci o provedené kontrole výkonu přenesené působnosti městské části na úseku zdravotnictvíRada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


informaci o výsledku provedené kontroly výkonu přenesené působnosti městské části na úseku zdravotnictví
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


 
Na vědomí: OSVZ, OPKČ, KT