Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


76. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 13. 1. 2014


č. 31/RMČ/2014


k informaci ke "Zprávě o výsledku kontroly plnění opatření přijatých k odstranění zjištěných nedostatků při projednávání přestupků"Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


"Zprávu o výsledku kontroly plnění opatření přijatých k odstranění zjištěných nedostatků při projednávání přestupků" ze dne 18. 12. 2013
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


 
Na vědomí: OPKČ