Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


76. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 13. 1. 2014


č. 32/RMČ/2014


k připomínkám k návrhu novely nařízení, kterým se mění příloha č. 1 tržního řádu č. 9/2011Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s navrženými připomínkami a jejich následným zapracováním do návrhu novely nařízení, kterým se mění příloha č. 1 tržního řádu č. 9/2011 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


u k l á d á

Mgr. Aleši Kudovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zaslat připomínky městské části Praha 14 k návrhu novely nařízení, kterým se mění příloha č. 1 tržního řádu č. 9/2011 odboru živnostenskému a občanskosprávnímu MHMP
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Aleš Kuda
Na vědomí: ODOP, KT