Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


76. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 13. 1. 2014


č. 9/RMČ/2014


k návrhu na revokaci části usnesení č. 732/RMČ/2013 ze dne 18. 12. 2013Rada městské části Praha 14I. r e v o k u j e


část usnesení č. 732/RMČ/2013 ze dne 18. 12. 2013 o podání výpovědi z nájmu bytu z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zákoníku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat Správu majetku Praha 14, a . s. o revokaci části usnesení č. 732/RMČ/2013 ze dne 18. 12. 2013 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


T: 15. 2. 2014


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS