Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

79. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 2. 2014

č. 103/RMČ/2014

k návrhu na uplatnění inflace nájemného v bytech s "věcně usměrňovaným" nájemným pro rok 2014


Rada městské části Praha 14I. n e s c h v a l u j e


úpravu nájemného o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního kalendářního roku proti průměru 12ti měsíců předposledního kalendářního roku zveřejněnou Českým statistickým úřadem ze dne 9. 1. 2014 v bytech s "věcně usměrňovaným" nájemným, ve kterých lze uplatnit inflaci od 1. 4. 2014

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. o neschválení návrhu na úpravu nájemného o míru inflace v bytech s "věcně usměrňovaným" nájemným, ve kterých lze uplatnit inflaci od 1. 4. 2014

T: ihned

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS