Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

79. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 2. 2014

č. 104/RMČ/2014

k souhlasu k trvalému pobytu cizího státního příslušníka v bytě domu č. p. 850, ul. Gen. Janouška


Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s trvalým pobytem občanky Moldavské republiky v bytě domu č. p. 850, ul. Gen. Janouška, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat Správu majetku Praha 14, a. s. o rozhodnutí ve věci trvalého pobytu občanky Moldavské republiky v bytě domu č. p. 850, ul. Gen. Janouška, Praha 9

T: 31. 3. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS