Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

79. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 2. 2014

č. 111/RMČ/2014

k návrhu smlouvy k realizaci farmářských trhů pro rok 2014, která bude uzavřena mezi městskou částí Praha 14 a spolkem "POD PLATANY"


Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy k realizaci farmářských trhů pro rok 2014, která bude uzavřena mezi městskou částí Praha 14 a spolkem "POD PLATANY" dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy k realizaci farmářských trhů pro rok 2014, která bude uzavřena mezi městskou částí Praha 14 a spolkem "POD PLATANY"

T: 25. 2. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: OHS, OPKČ