Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

79. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 2. 2014

č. 114/RMČ/2014

k informaci o vyúčtování grantů přidělených v roce 2013


Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


informaci o vyúčtování grantů přidělených v roce 2013

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit informaci o vyúčtování grantů přidělených v roce 2013 na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 25. 3. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ