Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

79. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 2. 2014

č. 115/RMČ/2014

k výsledkům literární a video soutěže pro žáky základních škol MČ Praha 14


Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


výsledky literární a video soutěže pro žáky základních škol MČ Praha 14 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. s c h v a l u j e

1. udělení soutěžních cen dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě

2. udělení knižních poukázek ve jmenné hodnotě 300 Kč účastníkům literární soutěže dle přílohy č. 3 - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit předání soutěžních cen vč. knižních poukázek

T: 14. 3. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, KS OSPK, základní školy MČ Praha 14