Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

79. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 2. 2014

č. 116/RMČ/2014

k návrhu na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za I. pololetí školního roku 2013/2014 z hlavní činnosti


Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s vyplacením odměn ředitelům základních a mateřských škol za I. pololetí školního roku 2013/2014 z hlavní činnosti

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


seznámit ředitele ZŠ a MŠ s výší poskytnuté odměny za I. pololetí školního roku 2013/2014 z hlavní činnosti

T: 7. 3. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ