Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

79. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 2. 2014

č. 117/RMČ/2014

k návrhu na pronájem pokoje v ubytovně Mateřské školy, Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115 od 10. 3. 2014


Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


pronájem pokoje v ubytovně Mateřské školy, Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115,
od 10. 3. 2014, dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. o schválení pronájmu pokoje v ubytovně Mateřské školy, Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115 od 10. 3. 2014

T: 28. 2. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, MŠ Zelenečská, SMP-14, a. s.