Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

79. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 2. 2014

č. 118/RMČ/2014

k návrhu na zrušení pronájmu jednoho lůžka v ubytovně MŠ Chvaletická 917,
Praha 9 - Lehovec


Rada městské části Praha 14I. r u š í


pronájem jednoho lůžka v pokoji /1+ k.k./ v ubytovně MŠ Chvaletická 917, Praha 9 - Lehovec, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. o zrušení pronájmu jednoho lůžka v ubytovně MŠ Chvaletická 917,
Praha 9 - Lehovec

T: 28. 2. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, SMP-14, a. s., ZŠ Gen. Janouška, MŠ Chvaletická