Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

79. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 2. 2014

č. 119/RMČ/2014

k návrhu na souhlas se zahraniční pracovní cestou do Helsinek


Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


zahraniční pracovní cestu sociálního pracovníka pro práci s cizinci Františka Bradáče, DiS. do města Helsinky ve Finsku v termínu 3. - 5. března 2013 na jednání řídící komise v rámci projektu "Enhancing political participation of migrant youth" ve kterém je městská část zapojena jako partner

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ, OHS