Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

79. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 2. 2014

č. 122/RMČ/2014

k návrhu na podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na aktivity v oblasti plánování sociálních služeb vycházející ze spolupráce správních obvodů městských částí Praha 1 - 22 a hlavního města Prahy v roce 2014


Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í

s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na aktivity v oblasti plánování sociálních služeb vycházející ze spolupráce správních obvodů městských částí Praha 1 - 22 a hlavního města Prahy v roce 2014 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

zajistit podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na aktivity v oblasti plánování sociálních služeb vycházející ze spolupráce správních obvodů městských částí Praha 1 - 22 a hlavního města Prahy v roce 2014 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

T: 14. 3. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSVZ