Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

79. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 2. 2014

č. 125/RMČ/2014

k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 0412/OSMI/2013/1050 akce

"Úprava předprostoru Úřadu městské části Praha 14, ulice Bří Venclíků č. p. 1073 a č. p. 1072, Praha 9, k. ú. Černý Most"


Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 1 (příloha č. 1 - pouze v tiskové podobě) k SoD č. 0412/OSMI/2013/1050 akce "Úprava předprostoru Úřadu městské části Praha 14, ulice Bří Venclíků č. p. 1073 a č. p. 1072, Praha 9, k. ú Černý Most"

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


uzavřít dodatek č. 1 k SoD č. 0412/OSMI/2013/1050 akce "Úprava předprostoru Úřadu městské části Praha 14, ulice Bří Venclíků č. p. 1073 a č. p. 1072, Praha 9, k. ú. Černý Most"

T: 7. 3. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ