Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 3. 2014


č. 160/RMČ/2014


k návrhu na poskytnutí přístřeší v č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 na základě uplynutí výpovědi z nájmu bytu v č. p. 1135, ul. Ronešova, Praha 9Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


poskytnutí přístřeší formou bytu v č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 na základě uplynutí výpovědi z nájmu bytu v č. p. 1135, ul. Ronešova, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat SMP- 14, a . s. o zajištění přístřeší formou bytu v č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9

T: 30. 4. 2014


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS