Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 3. 2014


č. 161/RMČ/2014


k návrhu na uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 6 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25 ul. Broumarská, Praha 9Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 6 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25 ul. Broumarská, Praha 9 na dobu určitou od 2. 4. 2014 do 1. 10. 2014 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat žadatele o podnájemní smlouvě k bytu č. 6, o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25 ul. Broumarská, Praha 9 na dobu určitou od 2. 4. 2014 do 1. 10. 2014

T: 30. 4. 2014


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSVZ, SP Černý Most s. r. o, podnájemce