Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 3. 2014


č. 162/RMČ/2014


k návrhu na souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemků přilehlých
k objektu č. p. 907 ulice Metujská, Praha 9Rada městské části Praha 14I. r e v o k u j e


usnesení Rady městské části Praha 14 č. 138/RMČ/2014 ze dne 10. 3. 2014


II. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemků přilehlých k objektu č. p. 907 ulice Metujská, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s., uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků přilehlých k objektu č. p. 907 ulice Metujská, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 15. 4. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSMI