Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 3. 2014


č. 163/RMČ/2014


k návrhu na souhlas se zveřejněním adresného záměru na pronájem prostoru
v 1. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9
pro neziskovou organizaci Sportovní klub vozíčkářů PrahaRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


se zveřejněním adresného záměru na pronájem prostoru o celkové výměře 77 m 2 v 1. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 pro neziskovou organizaci Sportovní klub vozíčkářů Praha, se sídlem Ovčárská 471, 108 00 Praha 10, IČ: 43001513, za účelem užívání jako kancelářské prostory se zázemím za cenu nájemného ve výši 78 Kč/m 2 /měsíc na dobu neurčitou


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s. zveřejnění adresného záměru na pronájem prostoru v 1. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9, za účelem užívání jako kancelářské prostory se zázemím, za cenu nájemného ve výši 78 Kč/m 2 /měsíc na dobu neurčitou

T: 31. 3. 2014
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSMI