Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 3. 2014


č. 164/RMČ/2014


k návrhu na souhlas se zveřejněním adresného záměru na pronájem prostoru
v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 626 ulice Kardašovská, Praha 9
pro neziskovou organizaci APPN, o.p.s.Rada městské části Praha 14


I. r e v o k u j e


usnesení Rady městské části Praha 14 č. 68/RMČ/2014 ze dne 10. 2. 2014


II. s o u h l a s í


se zveřejněním adresného záměru na pronájem prostoru o celkové výměře užitkové
plochy 427,90 m 2 a o celkové výměře venkovní plochy 7 m 2 v 1. nadzemním podlaží
objektu č. p. 626 ulice Kardašovská, Praha 9 pro neziskovou organizaci APPN, o.p.s., se sídlem Světova 1051/15, 180 00 Praha 8, IČ: 26611716, za účelem vybudování a provozování multifunkčního prostoru "Tichoviště", za cenu nájemného ve výši
5 Kč/m 2 /rok na dobu určitou 5 let


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s., zveřejnění adresného záměru na pronájem prostoru v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 626 ul. Kardašovská, Praha 9, za účelem vybudování a provozování multifunkčního prostoru "Tichoviště", za cenu nájemného ve výši 5 Kč/m 2 /rok na dobu určitou 5 let

T: 31. 3. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSMI