Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 3. 2014


č. 165/RMČ/2014


k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou prostoru
v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 994 ulice Kpt. Stránského, Praha 9Rada městské části Praha 14I. n e s o u h l a s í


s ukončením nájmu dohodou skladového prostoru o výměře 14 m 2 v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 994 ulice Kpt. Stránského, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s., o neodsouhlasení skončení nájmu dohodou prostoru o výměře 14 m 2 v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 994 ul. Kpt. Stránského, Praha 9

T: 31. 3. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSMI, nájemce