Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 3. 2014


č. 167/RMČ/2014


k návrhu na jmenování nového člena komise kultury a aktivit volného časuRada městské části Praha 14I. j m e n u j e


Mgr. Evu Krátkou, členkou komise kultury a aktivit volného času

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit seznámení Mgr. Evy Krátké s výše uvedeným rozhodnutím
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: KT PO, tajemník komise kultury a aktivit volného času