Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 3. 2014


č. 168/RMČ/2014


k návrhu na odprodej neupotřebitelného telefonního zařízeníRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


odprodej neupotřebitelného telefonního zařízení firmě Telemont

II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit odprodej neupotřebitelného telefonního zařízení
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OHS