Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 3. 2014


č. 169/RMČ/2014


k výši úhrady za technické zajištění provozu místností určené v době voleb pro okrskové volební komise v příspěvkových organizacích zřízených městskou částí Praha 14Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s výší úhrady za technické zajištění provozu místností určené v době voleb pro okrskové volební komise v příspěvkových organizacích zřízených městskou částí Praha 14 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


odsouhlasené úhrady dle výše uvedeného zapracovávat do příslušných smluv

T: průběžně

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OHS, OPKČ, OŘEŠ