Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 3. 2014


č. 170/RMČ/2014


k návrhu na přijetí darů od sponzorů pro zajištění kampaně "Den Země na Praze 14"Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s přijetím darů na kampaň "Den Země na Praze 14" od obchodních společností:

- Globus ČR, k. s., Hypermarket Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha 9 k zajištění občerstvení účastníků


- IKEA Česká republika, s. r. o., pobočka Černý Most, Skandinávská 1/131, Praha 5 - Zličín formou dárkových předmětů


- Coca - Cola HBC Česká republika, s. r. o., Českobrodská 1329, Praha 9 k zajištění pitného režimu pro účastníky


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


uzavřít darovací smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení


T: 31. 3. 2014
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OSPK, OPKČ