Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 3. 2014


č. 171/RMČ/2014


k žádosti o změnu územního plánu SÚ hl. m. Prahy - trasy železniční vlečky pro "zařízení na energetické využití odpadu - ZEVO Malešice"Rada městské části Praha 14I. n e s o u h l a s í


s navrženou změnou územního plánu SÚ hl. m. Prahy (dále jen ÚPn) - trasy železniční vlečky pro "zařízení na energetické využití odpadu - ZEVO Malešice" z důvodu negativního ovlivnění životního prostředí při předpokládaném zvýšení dovozu odpadů


a tento nesouhlas považuje městská část za zásadní


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


1. sdělit stanovisko MČ Praha 14 k žádosti o změnu ÚPn - trasy vlečky ZEVO Malešice žadateli obchodní společnosti Pražské služby, a. s. Pod Šancemi 444/1, Praha 9

T: 31. 3. 2014

2. sdělit stanovisko MČ Praha 14 k žádosti o změnu ÚPn - trasy vlečky ZEVO Malešice odboru stavebnímu a územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy

T: 31. 3. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR