Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 3. 2014


č. 172/RMČ/2014


k realizaci projektu OPPK "Realizace e-Governmentu pro Prahu 14 II"Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


1. s předložením projektové žádosti pokračování projektu " Realizace e-Governmentu pro Prahu 14 II" s celkovým rozpočtem 9.992.988 Kč v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha - Konkurenceschopnost


2. s poskytnutím 7,5 % podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu MČ Praha 14, tj. 749.474 Kč


3. s financováním nezpůsobilých výdajů projektu


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


1. podat projektovou žádost v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha - Konkurenceschopnost

2. zajistit předložení návrhu k realizaci projektové žádosti " Realizace e-Governmentu pro Prahu 14 II" na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14


T: 25. 3. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: OI KT, OPKČ, OŘEŠ