Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 3. 2014


č. 174/RMČ/2014


k realizaci projektu "Regenerace veřejného prostranství ZŠ Vybíralova"Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


1. s předložením projektové žádosti "Regenerace veřejného prostranství ZŠ Vybíralova" s celkovým rozpočtem 15 943 402 Kč v rámci vyhlášené 13. výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha - Konkurenceschopnost


2. s poskytnutím 7,5 % podílu způsobilých výdajů projektu "Regenerace veřejného prostranství ZŠ Vybíralova" z rozpočtu městské části Praha 14, tj. 1 195 756 Kč


3. s financováním nezpůsobilých výdajů projektu "Regenerace veřejného prostranství ZŠ Vybíralova" ve výši 145 200 Kč


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit předložení návrhu k realizaci projektové žádosti "Regenerace veřejného prostranství ZŠ Vybíralova" Zastupitelstvu MČ Praha 14

T: 25. 3. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSMI