Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 3. 2014


č. 176/RMČ/2014


k návrhu na 2. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2014Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


2. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2014

schválený rozpočet

příjmy 241.476,00 tis. Kč

výdaje 303.437,20 tis. Kč

financování 61.961,20 tis. Kč

rozpočet po 1. rozpočtovém opatření k 3. 3. 2014

příjmy 241.476,00 tis. Kč

výdaje 325.260,00 tis. Kč

financování 83.784,00 tis. Kč

rozpočet po 2. rozpočtovém opatření k 17. 3. 2014

příjmy 242.988,30 tis. Kč

výdaje 327.423,10 tis. Kč

financování 84.434,80 tis. Kč


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 24. 6. 2014
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ