Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 3. 2014


č. 178/RMČ/2014


k odpisovým plánům příspěvkových organizací na rok 2014Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2014 dle přílohy č. 1


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


seznámit ředitele příspěvkových organizací se schválenými odpisovými plány na rok 2014

T: 11. 4. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘE©, Z©, M©, Praha 14 kulturní