Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 3. 2014


č. 179/RMČ/2014


k návrhu na souhlas se zahraniční pracovní cestou do BruseluRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


zahraniční pracovní cestu vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14 do města Brusel v Belgii v termínu 3. - 4. dubna 2014 na III. Romský summit, pořádaný Evropskou komisí

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


 
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ, OHS