Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 3. 2014


č. 180/RMČ/2014


k uzavření nájemní smlouvy na pronájem budov č. p. 25 a č. p. 1610 včetně funkčně souvisejících pozemků v k. ú. Kyje při ulici BroumarskáRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na pronájem budovy č. p. 25 a č. p. 1610 včetně funkčně souvisejících pozemků v k. ú. Kyje při ulici Broumarská se společností SP Černý Most, s.r.o., se sídlem Praha 9 - Černý Most, Bratří Venclíků 1072/6, PSČ 198 00


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem budov č. p. 25 a č. p. 1610 včetně funkčně souvisejících pozemků v k. ú. Kyje při ulici Broumarská

T: 31. 3. 2014
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ, OSVZ