Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 3. 2014


č. 181/RMČ/2014


k ľádosti o svěření pozemků pod budovou Z© Vybíralova a pozemků funkčně spjatých se Z© Vybíralova, k. ú. Černý Most z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s podáním ľádosti o svěření pozemku parc. č. 232/81 pod budovou Z© Vybíralova a pozemků parc. č. 232/82, 232/84, 232/85, 232/156 232/185, 232/83 a 232/201 funkčně spjatých se Z© Vybíralova, k. ú. Černý Most z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit předloľení návrhu k podání ľádosti o svěření pozemku parc. č. 232/81 pod budovou Z© Vybíralova a pozemků parc. č. 232/82, 232/84, 232/85, 232/156 232/185, 232/83 a 232/201 funkčně spjatých se Z© Vybíralova, k. ú. Černý Most z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 k projednání Zastupitelstvem MČ Praha 14

T: 25. 3. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI