Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 3. 2014


č. 184/RMČ/2014


k návrhu na vyloučení uchazeče a zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce "Program primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených městskou částí Praha 14" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízeníRada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


obsah protokolu z jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise k veřejné zakázce "Program primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených městskou částí Praha 14"


II. r o z h o d l a


jako zadavatel veřejné zakázky "Program primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených městskou částí Praha 14" :


1. vyloučit dle § 71, odst. 10, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů z další účasti v zadávacím řízení uchazeče Život bez závislostí, IČ: 60449179, protože uchazeč nevyhověl požadavkům stanovených v § 71 odst. 8 téhož zákona


2. o zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce "Program primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených městskou částí Praha 14" dle ustanovení § 84 odst. 1, písm. e)


III. u k l á d á

Mgr. Aleši Kudovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit veškeré právní úkony související s výběrovým řízením k veřejné zakázce "Program primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených městskou částí Praha 14" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení

T: 31. 3. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Mgr. Aleš Kuda
Na vědomí: OSVZ, OPKČ