Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 3. 2014


č. 186/RMČ/2014


ke zveřejnění záměru na výpůjčku pozemku parc. č. 2821, katastrální území KyjeRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


se zveřejněním záměru na výpůjčku pozemku parc. č. 2821, katastrální území Kyje za účelem realizace stavby "Propoj DN 800 do pásma VDJ Kozinec, Praha 9"


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. zajistit zveřejnění záměru na výpůjčku pozemku parc. č. 2821, katastrální území Kyje

T: 31. 3. 2014

2. zajistit seznámení společnosti D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a. s., se sídlem Sokolovská 16/45A, Praha 8, která zastupuje investora Pražskou vodohospodářskou společnost, a. s. , s rozhodnutím Rady městské části Praha 14

T: 31. 3. 2014


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI