Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 3. 2014


č. 187/RMČ/2014


k pronájmu části pozemku parc. č. 921/179 v k. ú. HostaviceRada městské části Praha 14I. n e s o u h l a s í


se zveřejněním adresného záměru na pronájem části pozemku parc. č. 921/179, o výměře 20 m 2 v k. ú. Hostavice, žadatelce dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


seznámit žadatelku s rozhodnutím Rady MČ Praha 14 ve věci pronájmu části pozemku parc. č. 921/179 v k. ú. Hostavice


T: 10. 4. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI