Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 3. 2014


č. 188/RMČ/2014


k opakovanému propachtování zahrádek v ul. Borská, k. ú. KyjeRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


se zveřejněním neadresných záměrů k propachtování části pozemků (zahrádek), parc. č. 1760, díl č. 13 o výměře 350 m 2 , díl č. 12 o výměře 480 m 2 a díl č. 11 o výměře 480 m 2 v ul. Borská, k. ú. Kyje, za cenu min. 11 Kč/m 2 /rok


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit zveřejnění neadresných záměrů k propachtování části pozemků (zahrádek) parc. č. 1760, díl č. 13 o výměře 350 m 2 , díl č. 12 o výměře 480 m 2 a díl č. 11 o výměře 480 m 2 v ul. Borská, k. ú. Kyje, za cenu min. 11 Kč/m 2 /rok


T: 10. 4. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI