Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 3. 2014


č. 189/RMČ/2014


k odpovědi na petici občanů Prahy 9 na nečinnost MČ Praha 14 při správě majetku - ulice Branská, Pýrová a Bodláková v Praze 9, Kyje na HutíchRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


odpověď na petici občanů Prahy 9 na nečinnost MČ Praha 14 při správě majetku - ulice Branská, Pýrová a Bodláková v Praze 9, Kyje na Hutích, evidovanou pod číslem PE-2/2014, podané dne 24. 4. 2014, dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. zajistit odeslání odpovědi na petici

T: ihned

2. zajistit předání znění petice spolu s odpovědí členům zastupitelstva

T: březen 2014
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OPKČ, OSMI