Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 3. 2014


č. 190/RMČ/2014


k odpovědi na podání "Petice na zastavení stavby v ul. Herdovská č. p. 935, Praha 9 - Kyje"Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


odpověď na podání "Petice na zastavení stavby v ul. Herdovská č. p. 935, Praha 9 - Kyje", podané dne 7. 3. 2014 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Mgr. Aleši Kudovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit zaslání odpovědi na podání osobě oprávněné zastupovat petenty


T: 7. 4. 2014
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Aleš Kuda
Na vědomí: OV, OPKČ, ODOP