Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 3. 2014


č. 191/RMČ/2014


k uzavření darovací smlouvy se společností Česká spořitelna, a. s. "Seniorpark v ulici Klánovická"Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


návrh darovací smlouvy na poskytnutí daru ve výši 25.000 Kč na realizaci Seniorparku při ulici Klánovická na pozemku parc. č. 784/3, k. ú. Hloubětín


II. u k l á d á

Mgr. Aleši Kudovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit veškeré právní úkony související s uzavřením darovací smlouvy

T: 7. 4. 2014
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Aleš Kuda
Na vědomí: OPKČ, OŘEŠ, ODOP