Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 3. 2014


č. 192/RMČ/2014


k dohodě o ukončení smluvního vztahu a uzavření rámcové smlouvy

"Monitoring kvality ovzduší na území MČ Praha 14"Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


1. dohodu o ukončení smluvního vztahu na službu "Monitoring kvality ovzduší na území MČ Praha 14"


2. rámcovou smlouvu na službu "měření škodlivin v ovzduší a prašného spadu na území městské části Praha 14"


II. u k l á d á

Mgr. Aleši Kudovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit veškeré právní úkony související s uzavřením dohody o ukončení smluvního vztahu a rámcové smlouvy na službu " měření škodlivin v ovzduší a prašného spadu na území městské části Praha 14"


T: 31. 3. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Aleš Kuda
Na vědomí: OPKČ, OŘEŠ, ODOP