Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 3. 2014


č. 193/RMČ/2014


k návrhu na uzavření smlouvy č. 12109662 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci "Projekt izolační zeleně Českobrodská, Praha 14"Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu izolační zeleň Českobrodská


II. s c h v a l u j e


smlouvu č. 12109662 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci "Projekt izolační zeleně Českobrodská, Praha 14"


III. u k l á d á

Mgr. Aleši Kudovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit veškeré právní úkony související s uzavřením smlouvy č. 12109662 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci "Projekt izolační zeleně Českobrodská, Praha 14"


T: 7. 4. 2014
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Aleš Kuda
Na vědomí: OPKČ, OŘEŠ, ODOP