Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 3. 2014


č. 194/RMČ/2014


k poskytnutí finančního příspěvku z. s. Slovo 21Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25.000 Kč z. s. Slovo 21 na realizaci dílčího programu v rámci Světového romského festivalu KHAMORO 2014 "O minulosti a současnosti jinak", který bude realizován mj. také na území městské části Praha 14


II. u k l á d á

Mgr. Aleši Kudovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25.000 Kč mezi městskou částí Praha 14 a z. s. Slovo 21 na realizaci programu "O minulosti a současnosti jinak" v rámci Světového romského festivalu KHAMORO 2014 dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě


T: 7. 5. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Aleš Kuda
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ