Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 3. 2014


č. 195/RMČ/2014


k návrhu na zahájení otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů k veřejné nadlimitní zakázce na dodávku a realizaci projektu "Realizace e-Governmentu pro Prahu 14"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení otevřeného řízení k veřejné nadlimitní zakázce na dodávku a realizaci projektu "Realizace e-Governmentu pro Prahu 14" uveřejněním oznámení o zakázce dle platných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů


2. zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě


II. j m e n u j e


1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami k otevřenému řízení k veřejné zakázce na dodávku a realizaci projektu " Realizace e-Governmentu pro Prahu 14" dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


2. komisi pro posouzení a hodnocení nabídek k otevřenému řízení k veřejné zakázce na dodávku a realizaci projektu "Realizace e-Governmentu pro Prahu 14 " dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Mgr. Aleši Kudovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit veškeré právní úkony související se zadávacím řízením k veřejné zakázce na služby "Realizace e-Governmentu pro Prahu 14"

T: 25. 3. 2014


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Mgr. Aleš Kuda
Na vědomí: KT OI, OPKČ, OŘEŠ