Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


91. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 8. 2014


č. 477/RMČ/2014


k návrhu na přidělení bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 849, ul. Gen. Janouška, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 - ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


návrh na přidělení bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 849, ul. Gen. Janouška, Praha 9 ve veřejném zájmu, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, na dobu určitou 2 roky s možností dalšího prodlužování dle Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a . s. a budoucím nájemcem na užívání bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 849, ul. Gen. Janouška, Praha 9 ve veřejném zájmu, na dobu určitou 2 roky s možností dalšího prodlužování dle Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14

T: 30. 9. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS