Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


91. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 8. 2014


č. 479/RMČ/2014


k návrhu na přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 773, ul. Kardašovská, Praha 9



Rada městské části Praha 14



I. s c h v a l u j e


přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 773, ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou 1 rok dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit právní úkony k uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 773, ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou 1 rok

T: 30. 9. 2014
















Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14



Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS, žadatel