Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


91. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 8. 2014


č. 480/RMČ/2014


k návrhu na poskytnutí krátkodobého ubytování v č. p. 969, ul. Vybíralova, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


návrh na poskytnutí krátkodobého ubytování v bytě o velikosti 3 + 1 v č. p. 969, ul. Vybíralova, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 na dobu určitou 6 měsíců, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit právní úkony ve věci krátkodobého ubytování v bytě o velikosti 3 + 1 v č.p. 969, ul. Vybíralova, Praha 9 na dobu určitou 6 měsíců

T: 30. 9. 2014


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS